Gaismas pārgājiens tuvojas

Ceturtdien, 22. oktobrī pl. 18 00 Červonkas luterāņu baznīcā(Sēlija, Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Kaldabruņa) Literatūras un mūzikas notikums „Gaismas pārgājiens”. Dzeju lasīs Agnese Rutkēviča, muzicēs Raimonds Macats. Visus aicinām ierasties ar savu gaismu un svecēm, jo Raiņa kristību baznīcā ir pieejama tikai dabiskā gaisma. Un oktobra nogales pievakarē tā būs tikai krēsla un migla, kas,[…]

Noslēgts projekts “Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā “Jumis””

Projekts „Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”. Projekta vispārējais mērķis bija „Uzlabot dzīves kvalitāti ilgstošam sociālās atstumtības riskam pakļautām sabiedrības grupām –  maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un iedzīvotājiem ar invaliditāti, izmantojot dabas resursus un to pieejamību kā šīs kvalitātes paaugstināšanas instrumentu”. Ar šī projekta īstenošanu vēlējāmies gan reāli uzlabot sociālo situāciju Jēkabpils novada sociālās[…]

Zasā notiek Saulgriežu nometne Latvijas un diasporas bērniem

Valsts budžeta programma  “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” atbalstījusi biedrības „Sēļu pūrs” projektu „Vasaras saulgriežu nometne Latvijas un diasporas bērniem”, Nr. 2015.LV/SP/27/01. Projekta ietvaros Zasā no 14.jūnija līdz 26.jūnijam notiek Vasaras Saulgriežu nometne, kurā piedalās 15 diasporas un 15 Latvijas bērni. Nometnē piedalās bērni no Gruzijas, Dānijas, Krievijas un Igaunijas. Nometnes[…]

Jauns iedvesmas gads!

Uzsākot 2015. Gadu, biedrībā “Ūdenszīmes” tiek turpināts darbs pie trīs nopietna apjoma projektu ieviešanas. Ar  Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu īstenojam: –           Projektu “Sabiedrības līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā” . Tā ietvaros šogad plānojam gan talkas un pasākumus uz vietas Kaldabruņas skolā, gan arī kopējus atbalsta pasākumus nevalstiskajam sektoram gan Jēkabpils novadā, gan plašākā līmenī. Attīstīsim[…]

Piektdien – Stārķīša svētki!

Šajā piektdienā, 22. augustā pl. 12 00 aicinām lielus un mazus skaistu pasākumu – notikumu, kurā priecāsimies par bērniem, stārķiem un pašu dzīvi. Par to, ka mēs vēl esam šeit, dzimstam, augam lieli un dzīvojam. Pasākums tiek organizēts projekta “Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā”.

Attīstās sadarbība ar Sociālo dienestu.

Jēkabpils novadā Sociālais dienests ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām darbojas jau vairākus gadus – esam organizējuši sporta sacencības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pasākumus, psiholoģiskā atbalsta grupas. Taču, sākot ar šo pavasari,  sadarbība uzplaukst un sazarojas jau daudzos virzienos.  Ja mūsu kopējais veikums būtu jāattēlo simbola formā, tad draudzīgi sakļautas plaukstas, kas iekļauj un atbalsta cilvēku[…]

Pasākumi augustā

Augusts stāv pie sliekšņa ar krāšņu sauli un vasaras pilnbriedu. Sagaidīsim gan zvaigžņu lietu, gan citas brīnumainas parādības. Ir vērts atnākt un to piedzīvot…… Otrdien, 5. Augustā pl 10 00  – darbnīca “Sievietes loma Latvijas lauku sētā” kopā ar starptautiskā projekta “Core”dalībniekiem( Rumānija, Turcija, Norvēģija, Itālija, Lietuva) Piektdien, 8. Augustā  – “Radošās mājas”  10 00[…]

NVO ziņu lapa jūnijā

Jūnija ziņu lapa ir klāt – daudz jaunu finansējuma iespēju. Žēl gan, ka ir vasara un dators nevilina. Tomēr – izmantojam gan, it sevišķi – lietainajās dienās! NVO_zinu_lapa 10_06_14

Vasaras vārti ir atvērti!

Maija pēdējā dienā Kaldabruņas skolā biedrība “Ūdenszīmes” pulcēja gan lielus, gan mazus uz Vasaras vārtu atvēršanas svētkiem.
Pasākums ietvēra ļoti plašu programmu – jau pirms desmitiem rītā uz Vasaras talku ieradās kupls un darbīgs talkotāju pulciņš. Skolotāju Anitas Vērdiņas un Ilonas Kantānes vadībā Rubenes pamatskolas skolēni bija sagatavojušies Baskāju taciņas noslēguma darbiem. Jau pāris nedēļas iepriekš biedrības telpās savācās maisi ar čiekuriem, sūnām, akmentiņiem, zāģu skaidām, taču arī talkas dienā liela daļa bērnu ieradās ar savu pienesumu baskāju taciņai – tās bija gan skujas, gan egļu un priežu zari, gan sūnas. Pati Baskāju takas konstrukcija bija sagatavota jau iepriekš, un talkotājiem atlika virsadošākā nodarbe – izveidot tādu taciņas segumu, lai pēdas justu izmaiņas – mīkstas skaidiņas, durstīgas skujas, gludas malkas pagalītes, apaļi oļi, asāki vai maigāki čiekuri. Takas noslēgums arī ir ļoti patīkams – koka laipa un atvēsinošs dīķa ūdens! Par “visbīstamāko” takas vietu tika atzīti svaigie priežu čiekuri( no šī posma daudzi vēlējās pat izvairīties!), par vismaigāko – smalkās zāģu skaidas no gatera.