Dokumenti

note2

 

„ŪDENSZĪMJU” ILGTERMIŅA DARBĪBAS PLĀNS.

Šis plāns tapis, lai materializētu sapņus. Oficiāli un nopietni – lai mērķtiecīgi darbotos pie resursu piesaistes gan izstrādājot projektus, gan attīstot saimniecisko darbību un izmantojot brīvprātīgo darbu. Kādēļ to publicējam? Lai no tā nenovirzītos. Un – publiskota doma taču iegūst papildus spēkus. Arī – uzliek papildus atbildību tam, kas to iecerējis.

Plāna vispārējais mērķis ir:
Veicināt pilnvērtīgu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un cilvēkresursu attīstību organizācijas darbības teritorijā.

Ilgtermiņa darbības  plāna tiešie mērķi ir:
1.  muzeja izveidošana, nodrošinot sabiedrības informēšanu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, etnogrāfijas un kultūrvides, ilgtspējīgas attīstības, biodinamiskās lauksaimniecības jautājumos, tādējādi veicinot pilnvērtīgu un inovatīvu reģiona dabas resursu izmantošanu;
2. Konsultatīvā atbalsta centra izveidošana novada iedzīvotājiem – NVO, mazajiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem, nodrošinot informāciju un  konsultācijas finanšu piesaistes un apsaimniekošanas, projektu vadības, ilgtspējīgas saimnieciskās darbības jautājumos.
3. Radošā centra darbības attīstība, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un mūžizglītības iespējas pieaugušajiem.

Ilgtermiņa darbības plānu pilnībā kopā ar detalizāciju pa aktivitātēm var ielādēt šeit – “Ūdenszīmju” ilgtermiņa darbībās plāns (PDF).

„ŪDENSZĪMJU” STATŪTI

Statūti kā garāks dokuments ir pieejami lejuplādei PDF formātā:

Ūdenszīmju statūti (PDF)

Projekta “Zināšanas un iespējas”, Nr 1DP/1.5.2.2.2./10/APIA/SIF/ 122, ietvaros izstrādātie darbības plāni:

ilgtermina_plans

Jekabpils_plana_koncepcija

optimista_plana_koncepcija

Projekta “Jēkabpils novada biedrību kapacitātes stiprināšana sociālajā jomā “Pasniedz roku!” ietvaros izstrādātie dokumenti:

1) Projekta ietvaros norisinājās 16 IT apmācību nodarbības, to materiāli būs noderīgi gan citām NVO, gan iedzīvotājiem, un tie ir apskatāmi šeit:

internets_materiali

Social-networks_lv

2) Projekta noslēgumā ir izstrādāta Attīstības plāna koncepcija” NVO sektors – sociālās vides uzlabošanai Jēkabpils novadā”. Ar koncepcijas pilnu tekstu aicinām iepazīties šeit:

KONCEPCIJA