Projekta “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” video

Projekta gaitā izveidoti 4 informatīvie video materiāli un apjomīga, izglītojoša videolekcija par simbolu nozīmi teritorijas identitātē.

Saites uz materiāliem skatiet zemāk!

Projekts “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” tiek īstenots līdz 2021. gada 31. augustam. Tā kopējais finansējums ir 9960,96 €. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2020/R/26. Par materiāla saturu atbildīgs ir Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”.

Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis

Sabiedrības viedoklis par Sēlijas simboliem.

Kad būs redzams Sēlijas ģerbonis?

Sēlijas simboli un to nozīme.

Videolekcija. Simbolu nozīme teritorijas identitātē. Lolita Ozoliņa.