Turpinās sabiedriskās apspriešanas par Sēlijas ģerboni

Dažādās Sēlijas vietās turpinās vietējo iedzīvotāju diskusijas par Sēlijas ģerboni. Rosinot domāt par Sēlijas vēsturiskās zemes simboliem, “Sēlijas salas” publicē pirmo no četriem viedokļu kampaņas video.

Jau notikušas pirmās sabiedriskās apspriešanas klātienē Pilskalnes pagasta Gricgalē, Viesītē un Jaunjelgavā, publicēti pirmie viedokļu raksti un nupat klajā nācis pirmais kampaņas video. Visas līdzšinējās aktivitātes ir apliecinājušas, cik svarīgi ir runāt ne tikai par Sēlijas ģerboņa izstrādi, bet par Sēlijas simboliem kopumā.

Kā atzinuši daudzi diskusiju dalībnieki, ir grūti pateikt, kas ir Sēlijas simboli. Visbiežāk iedzīvotāji min pārāk vispārīgus jēdzienus – cilvēku rakstura īpašības, pašus Sēlijas cilvēkus, mežus un neskarto dabu, ko grafiski attēlot vai paņemt līdzi kā suvenīru ir neiespējami. Viedokļu kampaņas laikā tiek meklēti jēdzieni un lietas kas līdztekus Sēlijas karogam un drīzumā gaidāmajam ģerbonim, varētu tikt uzskatīti par Sēlijas simboliem.

Drīzumā tiks publicēts otrais video, kurā būs redzami iedzīvotāju viedokļi par Sēlijas simboliem un sabiedrības iesaisti ģerboņa izstrādes procesā. Intervijas tika veiktas pirmajā ģerboņa sabiedriskās apspriešanas laikā 26. jūnijā Pilskalnes pagasta Gricgalē, kur pulcējas ap 35 interesentiem.

Nākamās klātienes diskusijas notiks 13. jūlijā Medumos pulksten 10.00 un Ilūkstē pulksten 15.00, 14. jūlijā Aknīstē pulksten 10.00 un Leimaņos pulksten 14.00. Savu redzējumu par Sēlijas ģerboni un simboliem kopumā var paust ikviens, piedaloties klātienē vai sūtot savas domas uz e-pastu info@selija.com (vēlams ne vairāk kā 1 A4 lapa).

Projekts “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” tiek īstenots līdz 2021. gada 31. augustam. Tā kopējais finansējums ir 9960,96 €. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2020/R/26. Par materiāla saturu atbildīgs ir Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”.