Par Mums

[metaslider id=1179]

 

Biedrība “Ūdenszīmes”  ir dibināta 2007. gada 20. jūnijā. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, māksla un kultūra, bērnu un jauniešu izglītība un attīstība.

KONTAKTI:

Biedrība “Ūdenszīmes”, Reģ. nr. 50008116341, Kaldabruņas skola, Rubenes pagasts,
Jēkabpils novads, LV – 5229

Telefoni: 29548967

Savu darbību esam uzsākuši iedvesmas vadīti – ar vēlmi darboties tieši lauku apvidū, kas ir ļoti attālināts no lielajām pilsētām, konkrēti – Jēkabpils novada Rubenes, Dignājas, Dunavas  pagastos, Aknīstes un Ilūkstes novadā – Sēlijā. Reģionā, kas ir tīrs un patiess, bagāts ar dabu, kultūrvēsturisko mantojumu, sirsnīgiem cilvēkiem un neviltotu dzīves garšu.

Vieta kā tīrskanīgs akords saskan ar mūsu nosaukumu – “Ūdenszīmes”. Šai vārdā ir savijušies vairāki aspekti – ūdens kā dzīvības simbols, kura klātesamība atdzīvina nedzīvo; ūdens kā matērija, no kuras dzīvība iznākusi uz sauszemes; ūdens kā viela ar savu atmiņu – vārdošanā, maģijā un svētīšanā izmantots. Ūdenszīmes – parādība, kas apliecina dokumenta vai banknotes īstumu.
Saka gan – “ Kā ar pirkstu ūdenī rakstīts…”  tātad – zūdošs un nepierādāms… Izrādās – kas ierakstīts ūdenī, ir ierakstīts arī visuma bezgalīgajā atmiņā un pastāv ik  rasas lāsē, ik miglas dvesmā, ik ledus kristāliņā.

Vārds uzliek pienākumus – pārbaudīt savu domu un rīcības tīrību, sekot idejai, nevis izdevīgumam, neiet ar zobenu vai buldozeru, bet gan ar dabisko plūsmu un pacietību.

2007. gada maijā, paralēli dibināšanas dokumentu sagatavošanai, uzsākām arī piemērotu telpu meklējumus šai reģionā. Apskatījām gan Asares muižas parka gandrīz sabrukušās ēkas, noslēpumaino Dunavas veco skolu, Slates pamatskolu, neizmantotās ēkas Rubenes pagasta centrā. Tomēr – īstā un vienīgā izrādījās 2003. gadā slēgtā Kaldabruņas skola. 2007. gada 4. jūlijā noslēdzām līgumu par tās nomu. Atrašanās vietas karte

Mūsu biedru vidū ir  pedagogi, vides aizsardzības, finansu un projektu menedžmenta speciālisti, mākslinieki, lauksaimnieki, tūrisma gidi, pensionāri – gan no reģiona iedzīvotāju vidus, gan citām vietām Latvijā. No dibināšanas brīža biedru sastāvā ir notikušas arī izmaiņas – daudzi nākuši klāt, kāds arī darbošanos pārtraucis….

Par “Ūdenszīmju” līdz šim nozīmīgāko pasākumu un vizītkarti uzskatām SIENA DIENAS – siena skulptūru plenēru, kas jau desmit gadus jūlija sākumā  notiek Kaldabruņas skolas ābeļdārzā. 

Mūsu turpmākajā darbībā ir trīs svarīgākie uzdevumi:

1. Pļavas muzeja izveidošana;
2. Radošo darbnīcu organizācija apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu auditorijai;
3. Publiskā interneta pieejas punkta, kā arī konsultatīvā atbalsta centra ekonomiski aktīvajiem apkārtnes iedzīvotājiem darbības nodrošināšana.

Pļavas muzejā  būs – patstāvīgā ekspozīcija, izstādes, semināri par dabas aizsardzību, fokloru un etnogrāfiju,  dabas dziedniecību, lietišķo mākslu, praktiskajiem pļavu apsaimniekošanas jautājumiem.

Radošās darbnīcas – stikla un koka apstrāde, lāzergravēšana, floristika,  keramika, dabas materiālu apstrāde, u.c. – iedomājamas un neiedomājamas lietas. Tās jau ir pārtapušas nopietnā amatniecības un mākslas nozarē – 2017. gada nogalē esam atvēruši veikaliņu www.etsy.com. Ienāciet un apskatieties – MeadowMarks!

Publiskā  interneta pieeja un konsultatīvais atbalsts – interneta pieejamība reģionā ir nodrošināta minimālā apjomā – tikai skolā un bibliotēkā. Konsultatīvais atbalsts – nevalstisko organizāciju izveidošana un projektu izstrāde; pašnodarbinātības uzsākšanas jautājumi, projektu izstrādes  konsultācijas lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem.

Protams – laika gaitā  parādās jauni darbības virzieni, jo ūdens brīvi un dabiski atrod plūduma gultni……

Biedrība “Ūdenszīmes”  ir dibināta 2007. gada 20. jūnijā. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, māksla un kultūra, bērnu un jauniešu izglītība un attīstība.

Savu darbību esam uzsākuši iedvesmas vadīti – ar vēlmi darboties tieši lauku apvidū, kas ir ļoti attālināts no lielajām pilsētām, konkrēti – Jēkabpils novada Rubenes, Dignājas, Dunavas  pagastos, Aknīstes un Ilūkstes novadā – Sēlijā. Reģionā, kas ir tīrs un patiess, bagāts ar dabu, kultūrvēsturisko mantojumu, sirsnīgiem cilvēkiem un neviltotu dzīves garšu.

Vieta kā tīrskanīgs akords saskan ar mūsu nosaukumu – “Ūdenszīmes”. Šai vārdā ir savijušies vairāki aspekti – ūdens kā dzīvības simbols, kura klātesamība atdzīvina nedzīvo; ūdens kā matērija, no kuras dzīvība iznākusi uz sauszemes; ūdens kā viela ar savu atmiņu – vārdošanā, maģijā un svētīšanā izmantots. Ūdenszīmes – parādība, kas apliecina dokumenta vai banknotes īstumu.

Saka gan – “ Kā ar pirkstu ūdenī rakstīts…”  tātad – zūdošs un nepierādāms… Izrādās – kas ierakstīts ūdenī, ir ierakstīts arī visuma bezgalīgajā atmiņā un pastāv ik  rasas lāsē, ik miglas dvesmā, ik ledus kristāliņā.

Vārds uzliek pienākumus – pārbaudīt savu domu un rīcības tīrību, sekot idejai, nevis izdevīgumam, neiet ar zobenu vai buldozeru, bet gan ar dabisko plūsmu un pacietību.

2007. gada maijā, paralēli dibināšanas dokumentu sagatavošanai, uzsākām arī piemērotu telpu meklējumus šai reģionā. Apskatījām gan Asares muižas parka gandrīz sabrukušās ēkas, noslēpumaino Dunavas veco skolu, Slates pamatskolu, neizmantotās ēkas Rubenes pagasta centrā. Tomēr – īstā un vienīgā izrādījās 2003. gadā slēgtā Kaldabruņas skola.   2007. gada 4. jūlijā noslēdzām līgumu par tās nomu.

Mūsu biedru vidū ir  pedagogi, vides aizsardzības, finansu un projektu menedžmenta speciālisti, mākslinieki, lauksaimnieki, tūrisma gidi, pensionāri – gan no reģiona iedzīvotāju vidus, gan citām vietām Latvijā. No dibināšanas brīža biedru sastāvā ir notikušas arī izmaiņas – daudzi nākuši klāt, kāds arī darbošanos pārtraucis….

Par “Ūdenszīmju” līdz šim nozīmīgāko pasākumu un vizītkarti uzskatām SIENA DIENAS – siena skulptūru plenēru, kas jau trešo gadu jūlija sākumā  notiks Kaldabruņas skolas ābeļdārzā. Vairāk par to –  sadaļās Siena dienas un Fotogalerijā.

Mūsu turpmākajā darbībā ir trīs svarīgākie uzdevumi:
1. Pļavas muzeja izveidošana;
2. Radošo darbnīcu organizācija apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu auditorijai;
3. Publiskā interneta pieejas punkta, kā arī konsultatīvā atbalsta centra ekonomiski aktīvajiem apkārtnes iedzīvotājiem darbības nodrošināšana.

Pļavas muzejā  būs – patstāvīgā ekspozīcija, izstādes, semināri par dabas aizsardzību, fokloru un etnogrāfiju,  dabas dziedniecību, lietišķo mākslu, praktiskajiem pļavu apsaimniekošanas jautājumiem.

Radošās darbnīcas – floristika, tekstils, keramika, dabas materiālu apstrāde, u.c. – iedomājamas un neiedomājamas lietas…

Publiskā  interneta pieeja un konsultatīvais atbalsts – interneta pieejamība reģionā ir nodrošināta minimālā apjomā – tikai skolā un bibliotēkā. Konsultatīvais atbalsts – nevalstisko organizāciju izveidošana un projektu izstrāde; pašnodarbinātības uzsākšanas jautājumi, projektu izstrādes  konsultācijas lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem.

Protams – laika gaitā  parādās jauni darbības virzieni, jo ūdens brīvi un dabiski atrod plūduma gultni…… Vairāk par nākotni atrodams sadaļā “Sapņi un ieceres”.

Visiem, kuri vēlas kļūt par biedrības biedriem, ir jāuzraksta gluži vienkāršs iesniegums:

Biedrības ‘Ūdenszīmes” valdei

_____________________________________________

vārds, uzvārds

Iesniegums

Lūdzu uzņemt mani par biedrības “Ūdenszīmes”biedru.

Manas intereses un prasmes ir:

1)

2)

3)

Biedrībā vēlos darboties šādu iemeslu dēļ:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Biedrībā visvairāk vēlētos darīt:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Apņemos ievērot biedrības Statūtus un darbības pamatprincipus.

Datums, paraksts, kontaktinformācija:

Un jānosūta tas uz epastu:ieva.jatniece@gmail.com

Iesniegumu izskatīsim tuvākajā valdes sēdē, noteikti!

Šobŗīd, 2021.gada maija beigās, mūsu valdes sastāvā ir;
Ieva Jātniece

Solvita Kukle

Aelita Bigača.