Noslēdzam projektu “Kopienas izaugsmes katalizators”

Darbu pie šī projekta īstenošanas biedrība „Ūdenszīmes”  uzsāka  šī gada aprīļa mēnesī, un nu ir klāt tā noslēgums.

Šī projekta, kas ilgst tikai septiņus mēnešus, laikā esam paveikuši tiešām daudz:

  • noorganizēti semināri septiņās Sēlijas kopienās Jēkabpils, Ilūkstes un Aknīstes novados;
  •  noticis  „Vizionāru plenērs” ;
  • izstrādāta  dialoga spēle “Ka(š)ķīša dzirnaviņas”;
  • tapušas septiņu kopienu resursu kartes un attīstības algoritmi.
  • notikušas trīs diskusiju grupas.
  • Šeit publicējam Sēlijas kopienu resursu kartes – mācīsimies un iedvesmosimies viens no otra!

Aknīstes resursu karte

  • Bebrenes resursu karte

Dvietes resursu karte:

Gārsenes resursu karte

Kaldabruņas resursu karte

Subates resursu karte:

Zasas resursu karte: