Projekta „Kopienas izaugsmes katalizators” jaunumi.

Darbu pie šī projekta īstenošanas biedrība „Ūdenszīmes”  uzsāka  aprīļa mēnesī, organizējot seminārus septiņās Sēlijas kopienās Jēkabpils, Ilūkstes un Aknīstes novados.

Pašā vasaras siltumā kopienas cītīgi strādāja pie mājasdarbiem, būvējot savas izaugsmes vīzijas no gluži reālām un paveicamām lietām.

10. jūlijā visi tikāmies „Vizionāru plenērā” Kaldabruņā, kur tika demonstrēti mājasdarbi, veidotas kopienu identitātes zīmes radošajās darbnīcās, un, protams, baudīta Kārļa Kazāka mūzika.

Kas svarīgs šobrīd, jau tuvojoties projekta noslēgumam?

Vispirms – ir tapusi atraktīva dialoga spēle “Ka(š)ķīša dzirnaviņas”, kas tiks izmantota diskusijās, semināros, plānu izstrādē un sāpīgāku vai mazāk sāpīgu problēmu risināšanā. Spēle ir izgatavota trīs eksemplāros, un katra projektā iesaistītā novada kopienas saņems vienu spēles komplektu. Būs jādalās – tieši to taču esam mācījušies.

“Ka(š)ķīša dzirnaviņas” jau ir izmalušas pirmo testu – pie tam, nepavisam ne Sēlijā! 21.augustā pēc biedrības “Pierīgas partnerība” uzaicinājuma vadījām diskusiju grupu Ieriķu kopienai projekta „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” ietvaros. Bija jautri, bija smieklīgi, patiesībā – bija vesels teātris, kas pasākuma norises laikam pieplusoja kādu stundu klāt. Tomēr – ne tikai jautri un atraktīvi. Bija jēgpilni un skaidri. Uzskatāms process, izspēlēts no divām iesaistītajām pusēm.

Tāpat, tuvākajās dienās saņemsim arī būtiskāko projekta analītisko materiālu – septiņu kopienu resursu kartes un attīstības algoritmus, ko veidojam ciešā sadarbībā ar Ilūkstes un Daugavpils novadu partnerību “Kaimiņi”.

Ar resursu kartēm iepazīties un kopīgi izspēlēt kādu svarīgu procesu diskusiju grupās oktobrī aicināsim projektā iesaistīto kopienu un Jēkabpils, Ilūkstes un Aknīstes novadu pašvaldību pārstāvjus.

 Diskusiju grupu norises datumi vēl tiek saskaņoti, tādēļ lūdzam sekot informācijai biedrības “Ūdenszīmes” facebook lapā: www.facebook.com/Udenszimes un reģistrēties speciāli šim projektam izveidotā facebook grupā: Kopienas izaugsmes katalizators.

Ieva Jātniece, „Ūdenszīmju” vadītāja

sif-logo-1024x556.jpg
udenszimes_logo.jpg

Projekts “Kopienas izaugsmes katalizators”

Nr.2020.LV/NVOF/MIC/001/02

Materiāla izstrādi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība „Ūdenszīmes”.