Tiekamies Pusnakts Pļavā……

 Vasaras Saulgriežos –  otrdien, 20. jūnijā, pl. 20 00.

 

Ikvienu ceļinieku Pusnakts pļavā ievedīs  mūziķis Reinis Jaunais ar grupu.

Kas īsti ir Pusnakts pļavas ekspozīcija? Tā ir mūsdienīga forma un aizlaiku saturs. Tās ir mūsu līdzcilvēku balsis, rokas, acis un māju logi. Tā koncentrētā veidā atspoguļo vienas no spilgtākajām un dziļākajām latviešu tautas vērtībām – Vasaras saulgriežu piedzīvošanu, kā arī ģenētiskā līmenī izjustu vienotību ar zemi, zāli un zvaigznēm.

Mazliet konkrētāk – šeit pirmo reizi redzēsim  sešas  vertikālās projekcijas ar video, skaņas un teksta izvēlnēm četrās valodās:  “Latvijas maģiskie augi”,    „Ziedu zāles, tēlu zāles”, “Saulgriežu nakts”, “Nakts putni”, “Nakts dzīvotāji zemē un zālē”, “Pieguļa” .  Griestu telpā rotāsies pusnakts debesis. Piedzīvojums un pārsteigums.

Pilnīgs debesu zilums

Sulīgi zaļa zāle;

Saskaitāmas it visas zvaigznes.

Zirga krēpēs sabiris zelta laikmets…..

Pusnakts pļava meklējama:

Biedrības „Ūdenszīmes” mājvietā – Pļavas muzejā.

Kaldabruņas skola, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads. Sēlija.

Pusnakts_plava_LEADER_publikacija

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/publicitates-nodrosinasana-timeklu-vietne/