Kaldabruņas Māras jostas digitālā versija.

Kaldabruņas jeb Krievānu Māras josta ir viena no mūsu novada lielajām kultūrvēsturiskajām vērtībām – tā  ir unikāls etnogrāfijas materiāls. Jostas  rakstā, ko veido 52 raksta elementi,  ir 36 svastikas( ugunskrusta)  modifikācijas, un līdzvērtīga materiāla Latvijas etnogrāfijā faktiski nav; Stāmerienas villainē ir identificētas tikai 19 svastikas modifikācijas. Josta, pēc būtības – matpine, ir veidota zilos un dzeltenos rakstos, apmalēs izmantota arī sarkanā un zaļā krāsa, tās galos izveidots sarežģīts pērlīšu vijums un bārkstis. Līdz šim šīs jostas autentiskas kopijas  plašākai sabiedrībai  nav bijušas aplūkojamas. Arī digitālā vidē šis unikālais materiāls nav bijis pieejams.

Jostas oriģināls, ko 19. gs. beigās etnogrāfu rīcībā nodevusi Māra Krievāne no Kaldabruņas „Mačulānu”  mājām, glabājas Latvijas Vēstures muzejā, turpat aplūkojama arī vienīgā līdz šim zināmā autentiskā kopija; raksta atšifrējums ir pieejams „Latvju Rakstu” sējumā.

Šonedēļ ir izgatavota šī apbrīnojami skaistā materiāla digitālā versija. Darba iniciators ir biedrība „Ūdenszīmes”, tas tika veikts Zemgales kultūras programmas finansētā projekta „Lepojies, Kaldabruņa!” ietvaros. Materiālu izgatavoja Amatniecības centra „Rūme” koordinatore Daina Sauleviča, un šobrīd tas ir konvertēts gan CDR, gan JPG failos, kas izmantojami kā interesentiem, tā arī māksliniekiem, etnogrāfijas pētniekiem, tūrisma un reprezentācijas materiālu veidotājiem. Šobrīd failus var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e –pastu ieva.jatniece@gmail.com, taču vistuvākajā laikā tie būs pieejami biedrības „Ūdenszīmes”, Jēkabpils novada pašvaldības kā arī amatniecības centra „Rūme” mājaslapās.

Marta mēnesī Kaldabruņas skolas telpās būs aplūkojama arī jostas autentiskā kopija – pie tās izgatavošanas šobrīd strādā audēja Anita Vērdiņa.

Leposimies ar savām vērtībām – šī ir tik krāšņa kā zvaigžņotas debesis ziemas naktī!