Projekta “Pasniedz roku!” jaunumi

Aktīvs nodarbību cikls jau ir uzsākts biedrības ”Ūdenszīmes” mājvietā – Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā. Janvāra mēnesī apguvām datorprasmes Sandas Kukles vadībā, no Līgas Jurķes mācījāmies gatavot veselīgi un ekonomiski, taču šīgada lielākais pasākums – Sveču dienas svinības – notika 10. februārī.

Šai dienā pie mums viesojās biedrības “Manai mazpilsētai Aknīstei” biedri. Gan viesi, gan paši mājinieki bija sagatavojuši dzejoļus un ticējumus par svecēm, to krāsu nozīmi. Taču, pats svarīgākais – viesi bija muzikāli! Tā kā līdz šim mūsu vidū nav atradies neviens muzikants, tad Laimoņa Medvecka un Janīnas Krasovskas akordeons, kā arī dziedošo aknīstiešu priekšnesumi un, galvenais – iespēja dziedāt kopā – tika izmantota no visas sirds. Svinībās piedalījās arī Rubenes pamatskolas bērni līdz ar skolotājām, kā arī Kaldabruņas iedzīvotāji. Tuvākajā laikā Kaldabruņas skolā plānojam :

24. februārī pl. 10 00 Dzintras Vanagas lekciju “Talantu attīstība bērniem un pieaugušajiem”; pl. 12 00 – stikla apgleznošanas darbnīca.

2. un 6. martā no pl. 10 00 – auduma apdrukas darbnīcas, ko vadīs Ilze Adumāne

9. martā  – Sieviešu dienas svinības

20. martā – Dzintras Vanagas lekciju “Veselīgs dzīvesveids – fiziski un psiholoģiski”.

Tāpat vismaz vienu reizi mēnesī Kaldabruņas skolā Sandas Kukles vadībā varēs apgūt datorprasmes. Par konkrētākiem nodarbību laikiem, kā arī par iespējamām izmaiņām lūdzam zvanīt Ievai – 29548967 vai Indrai – 26223948

Ir uzsāktas aktivitātes arī citās novada biedrībās un iestādēs – norisinājušās pirmās darba grupas ar “Dzīves prasmju” un “Cerību logu” biedriem, notikusi tikšanās ar novada Sociālā dienesta darbiniekiem. Šeit lielu pateicību vēlamies izteikt Sociālā dienesta vadītājai Ritmai Rubinai, kura ar lielu atsaucību ir iesaistījusies projekta īstenošanā, tāpat – pagastu sociālajiem darbiniekiem, kuri aicina un motivē apmeklēt projekta nodarbības.

Produktīva un kupli apmeklēta izvērtās projekta sanāksme Zasas pagasta Liepu bibliotēkā, par ko papildus paldies pelnījušas  gan bibliotēkas vadītāja  Inārai Valaine, gan biedrības “Pūpols” vadītāja Līvija Štolniece. Uz šo sanāksmi 14. februārī bija sapulcējušies 17 Liepu  iedzīvotāji – ar patiesu vēlmi atdzīvināt sava ciemata sabiedrisko dzīvi, apgūt jaunas lietas, organizēt pasākumus, pat – izveidot savu biedrību! Tikšanās laikā jau iezīmējām projekta aktiviātes Liepās – datora lietošanas pamatus Ināras Valaines vadībā februāra un marta mēnešos iedzīvotāji varēs apgūt divas reizes nedēļā, martā un aprīlī organizēsim pērlīšu vēršanas, dekupāžas un sveču liešanas darbnīcas, kā arī  – lekcijas par talantu attīstību, veselīgu dzīvesveidu, prasmi saprasties ar sevi un apkārtējiem. 23. februārī pl. 13 00 Liepu bibliotēkā Ievas Jātnieces vadībā notiks nodarbība “Sabiedriskās dzīves aktivizēšana, veidojot biedrību. Un – kā iesaistīt tās darbībā tos, kuri nekur neiesaistās?”. Par precīziem turpmāko nodarbību  laikiem lūdzam interesēties pie Ināras Valaines.

Biedrībā “Dzīves prasmes” biedru apmācības tiks uzsāktas jau 27. februārī – šai dienā pl. 12 00 Dunavas Sabiedrisko resursu centrā notiks apmācības datorzinību pamatos. Kā izveidot e –pastu, lietot internetu, pārsūtīt dokumentus un fotogrāfijas, kā arī citas vienkāršas gudrības mācīs Gunta Dimitrijeva, kuru kā ļoti zinošu un labu pasniedzēju dunavieši atceras jau no iepriekšējo projektu norisēm. Ja vēlaties apmeklēt datorapmācības, kā arī citas Dunavā plānotās projekta nodarbības, lūdzam zvanīt Anitai Ozoliņai – t. 29726110