Divi gadi savienojumu būvēšanai

2022.gada nogalē biedrību „Ūdenszīmes” un Kopienu sadarbības tīklu „Sēlijas salas” sasniedza tiešām priecīga ziņa – Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis projektu  „Savienojums. Viedā reģiona stratēģija Sēlijas vēsturiskajai zemei” .

Šis projekts tiks īstenots visā  Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31. oktobrim. Tā tiešā mērķa grupa ir 36 Sēlijas kopienu iniciatīvas grupas, kā arī 20 Jēkabpils un 20 Daugavpils pilsētu aktīvāko NVO biedri. Divu gadu īstenošanas periods, kas ir patīkams jaunums ikgadējā NVO fonda konkursā, ļauj plānot ilgākā laika periodā, un izvirzīt abmiciozākus mērķus.

Šo divu gadu laikā:

  • Nodrošināsim  kopienu sadarbības tīkla aktīvu darbību, organizējot kopīgus pasākumus un nodrošinot regulāru informācijas apmaiņu;
  • Stiprināsim biedrības „Ūdenszīmes”  darbības stabilitāti, organizējot regulāras kopienas sanāksmes Kaldabruņas ciemā;
  •  Attīstīsim  pilsoniskās sabiedrības sadarbību ar novadu pašvaldībām, kā arī savstarpējo sapratni starp Sēlijas lauku teritorijas un lielāko pilsētu –  Jēkabpils un Daugavpils NVO. 2022.gadā uzsākām pozitīvu un aktīvu sadarbību starp Sēlijas un Jēkabpils pilsētas NVO, un nākamo gadu laikā to turpināsim. Papildus uzmanība tiks veltīta sadarbībai ar Daugavpils daudzskaitlīgo un dažādo NVO sektoru;
  •  Katru gadu organizēsim pavasara un rudens NVO forumu;
  •  Stiprināsim lokāla līmeņa NVO kapacitātes pieaugumu, noorganizējot sešas projektu koprakstīšanas darbnīcas biedrībās;
  • Izstrādāsim  interaktīvu „Savienojuma dokumentu”, kas ietvers vienotu informāciju par atbalsta pasākumiem NVO un kopienām;
  • Organizēsim  konkursu „Sēlijas sudrabs”.

Un, protams, īstenosim projekta galveno rezultātu – izstrādāsim Viedā reģiona stratēģiju Sēlijas vēsturiskajai zemei. 2023.gadā tiks veikta teritorijas izpēte, apzinātas iniciatīvas, viedokļi, sadarbības partneri, izstrādāta SVID analīze. 2024.gadā jau organizēsim fokusgrupas, lai Viedā reģiona stratēģija atbilstu tieši Sēlijas vajadzībām un attīstības mērķiem.

Par visām aktualitātēm ziņosim  Facebook grupā „Kopienas izaugsmes katalizators”, un sirsnīgi aicinām šai grupai pievienoties, jo tur ievietojam informāciju ne tikai par šo projektu – ziņas par projektu konkursiem, par to, ko dara citas kopienas gan Latvijā, gan Eiropā, pieredzes stāsti, labie un iedvesmojošie piemēri, diskusijas ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Meklē iedvesmu vai sadarbības partnerus kādai trakai idejai? Šī grupa ir tieši tā, kur tas viss pulcējas.