Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā

Saturs:


Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/034


Mērķis : „ Palielināt NVO sektora nozīmi lauku teritoriju attīstībā, tā kapacitāti lēmumu pieņemšanas procesos un lomu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.”

Darba programmas īstenošana tiek uzsākta 2013. Gada 10.jūlijā un tā turpināsies līdz 2015. Gada 31. Decembrim.

Šobrīd ir apstiprināts konkrēts 2013. gada pasākumu plāns, lai iegūtu tiesības programmu turpināt, projekta finansētājam – Sabiedrības Integrācijas fondam – būs jāiesniedz arī detalizētas 2014. un 2015. gada darbības programmas.

Projekta īstenošanas vieta ir Jēkabpils novads, atsevišķas aktivitātes notiks arī Aknīstes novadā, jo projekta partneris ir Lauku Partnerība „Sēlija”.

Galvenie šī gada darbības plāna pasākumi ir:

–          Jēkabpils novada NVO apvienības izveidošana, tās statūtu izstrāde, 2014. gada darbības prioritāšu sagatavošana.

–          Jēkabpils novada  NVO 2013. gada foruma norise.

–          NVO atbalsta pasākumi – pieredzes apmaiņas brauciens, ziņu lapas sagatavošana un izsūtīšana, individuālo konsultāciju nodrošināšana.

–          Apvienības interešu pārstāvības nodrošināšana Lauku Partnerībā „Sēlija” un novada pašvaldībā, atbilstoši Darba programmas ieviešanas periodam.

–          Regulārie brīvprātīgo piesaistes un aktivizēšanas pasākumi Kaldabruņas skolā.

–          Jaunu biedru piesaistes pasākums, organizējot „Ziemassvētku sezonu” 2013. gada decembrī Kaldabruņas ciemā.

–          Ne mazāk kā divu projekta pieteikumu izstrāde;

–          Ziedojumu piesaistes pasākumi;

–          Biedrības saimnieciskās darbības plāna izstrādes uzsākšana;

–          Pasākuma organizācija vietējās kopienas aktivizēšanai.

Kopējās darba programmas  attiecināmās izmaksas laika posmā no 2013. Līdz 2015. Gadam sastāda Ls 31 500,-  EEZ  programmas līdzfinansējums 90% apmērā sastāda

Ls 28 350,00. Projektu ar 10% līdzfinansējuma atbalsta Jēkabpils novada pašvaldība.

Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/034

General aim of the program is : “To increase the role of the NGO sector in rural development, the participation capacity in the decision-making processes and the role of local communities in improving the quality of life.”
The project is implemented in the county of Jekabpils, main place of activities -Rubene Parish Kaldabruna village, some activities are implemented in county of Akniste.
The main activities are:
– Establishing of NGO alliance in Jekabpils county, creating of long-term sector development plan, sectoral unifying and developing events.
– Representation of the interests of NGO alliance in  LAG “Selia” and county government.
– Finance raising activities, financial diversification measures.
– Activities of members and volunteers involvement, focusing on the diversification of the structure of members.
– Organization of events for unifying and visibility of local communities.
Planned results:
– NGO alliance of Jekabpils county are established; representation of point of view are  provided.
– Long-term sector development plan are created, including the development of action quality  and diversification of funding resources;
– Funding activities are realized, providing sustainable development of NGO “Ūdenszīmes” .
– Number of members of NGO “Udenszīmes”  has increased by 15%, the number of active volunteers by 20%
– At  least 20  events for unifying and visibility of local communities are organized.

Jaunumi


Piektdien, 20. septembrī,  Kaldabruņas skolā svinējam Rudens Saulgriežu dienu. Diena sākās ar apkārtnes sakopšanas un malkas sagatavošanas talku, kuras norisēs lielu atbalstu sniedza Ņevedomsku un Kaminsku ģimenes ar savu traktortehniku. Ne mazāka pateicība pienākas visiem pārējiem talciniekiem, no kuriem jaunākais tikko pārkāpis gada vecuma slieksnim. Pēc tam sekoja siena skulptūru pārvēršana dūmos, talkas desiņu cepšana  un citas piemērotas darbības.  Pēpusdienā atklājām Arta Malnača fotoizstādi “Skaties pļavā. Rubenes pagasta aizsargājamie un retāk sastopamie augi” kā arī  Smilgu ekspozīciju un neparastu objektu –  herbāriju “Bērnības gaisma”. Visi objekti ir aplūkojami pastāvīgi – aicinām to izmantot! Izstādes atklāšanu ar koncertu kuplināja vokālais ansamblis “Kantilēna”, kura dalībnieces bija sajūsminātas par zāles lielisko akustiku.

Savukārt jau pēc nedēļas, 4. Oktobrī devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksnes un Apes novada fondu, kur mūs laipni uzņēma fonda vadītāja Dzintra Zvejniece. Braucienā no Jēkabpils novada devās 36 cilvēki  – gan novada biedrību, gan pašvaldības pārstāvji. Brauciens sniedza gan daudz lietišķas un lietderīgas informācijas, gan arī patīkamus emocionālus mirkļus. Viesojāmies Alūksnes NVO mājā, kur detalizēti iepazināmies gan ar Alūksnes un Apes novada fonda, gan NVO centra darbību; zināšanas tiks izmantotas, veidojot savu, Jēkabpils novada NVO apvienību. Tālāk ciemojāmies Alūksnes invalīdu biedrībā un pensionāru biedrībā “Sudrabs”. Sekoja ekskursija pa Alūksni ļoti atraktīva un zinoša gida pavadībā, aplūkojot ar fonda atbalstu īstenotos projektus. Tāpat apmeklējām jauniešu centru un tikko atvērto Mākslas skolu.

Atgriežoties no brauciena, nekāda atpūta nav gaidāma – jau sestdienas rītā liela daļa no tā dalībniekiem ieradās Kaldabruņas skolā uz pirmo angļu valodas nodarbību. Šo nodarbību cikls Lienes Graudiņas un Dagmāras Ruļukas vadībā ir tikko uzsākts. Aicinām pievienoties! Tātad – katru sestdienu 10:30 – Angļu tēja ar Lieni un Dagmāru. Angļu valodas paši pamati – ikvienam, pat pašiem bailīgākajiem!

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts