Siena dienas šogad – vides un kultūras pasākumu cikls

Šovasar Kaldabruņas skolā aizvadītas jau sestās „Siena dienas”, un ar prieku jāatzīmē, ka mūs lutināja gan laiks, gan pasākuma dalībnieku pozitīvā attiekse. Protams, visvairāk priecājamies par to, ka šogad tas nebija tikai siena skulptūru plenērs, bet gan reāls vides izglītības un kvalitatīvu kultūras pasākumu cikls.

Vispirms jau, paralēli tiešajām plenēra norisēm, ar Vides aizsardzības fonda admininistrācijas atbalstu īstenojām akciju  „Zāļu diena, Pļavas diena, siena diena”. Akcijas pirmā diena –  „Pļavas diena” notika ceturtdien, 11. Jūlijā. Tās ietvaros iepazināmie ar aizsargājamajiem augiem, ievērojot dabas aizsardzības prasības, tika savākti  herbārija  veidošanai nepieciešamos ārstniecības augus. Akcijas laikā notika konkurss – cik veidu smilgas ir iespējams atrast pļavā pie biedrības ēkas; uzvarētājs savāca 9 veidus.

Akcijas otrā diena „Zāļu diena” notika piektdien, 12. Jūlijā. Tās ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar tuvākajā reģionā, īpaši – Dvietes palieņu pļavās augošajiem ārstniecības un aizsargājamajiem augiem, norādot uz to pazīmēm un vākšanas ierobežojumiem, atsevišķa lekcijas sadaļa tika veltīta palieņu pļavu apsaimniekošanas jautājumiem. Pl. 15 00 notika aizraujoša lekcija  „Augi – laika vērotāji un ietekmētāji”. Lekciju vadīja Nacionālā Botāniskā dārza zinātniskā līdzstrādniece Daina Roze un folklorists Guntis Pakalns. Šī lekcija sagādāja mums vēl vienu pārsteigumu – uzzinājām, ka mūsu padebesis ir vienīgais augs, par kuru Latvijas folkoras avotos ir saglabājušās ziņas kā par laika ietekmētāju. Uz šo informāciju varam paļauties, jo lektori tiešām bija pārskatījuši visus iespējamos folkoras avotus. Tātad – ir atrasta vēl viena dārglieta!

Akcijas trešās diena –  „Siena diena” – bija ieplānota sestdien, 13. jūlijā. Taču virkne dalībnieku ( vidēji – ap 50 cilvēki katru dienu) siena skulptūras  mākslinieces Initas Šteinbergas vadībā veidoja jau no 10.jūlija rīta, jo šogad ieceru bija daudz, un tās izveidojās patiešām iespaidīgas. Protams, sestdien skulptūrām varēja nodoties visā pilnībā, jo šai dienā paralēlie pasākumi nebija ieplānoti.

Plenēra noslēguma diena – svētdiena, 14. Jūlijs, bija tiešām noslogota kultūras piedāvājuma ziņā. Atklājām gan Siena dienu noslēguma izstādi, gan arī – atklājām Pļavas muzeja zāli ar ēteriskās indie – rokagrupas „Sus Dungo” koncertu un gleznotājas Juretas Dobenbergas  izstādi „Ābolzaļas debesis” .  Šķiet, ka gandarījums bija visiem – gan apmeklētājiem, gan dalībniekiem, un mūsu lielās zāles 150 kvadrātmetri bija pat pārāk nelieli, lai ietilpinātu visus apmeklētājus.

Par brīnišķīgo pasākumu paldies atbalstītājiem – Jēkabpils novada pašvaldībai, kas daļēji finansēja koncerta izmaksas projekta „Svini un stāsti” ietvaros, kā arī nodrošināja transportu gleznu atvešanai no Limbažiem. Tāpat – Zemgales Kultūras programma par atbalstu koncerta norisēm projekta „Rasas vainags. Vārdnieku vainags” ietvaros. Tāpat – liela pateicība pienākas pasākuma skaņu operatoram Gintam Audzītim, jo apskaņot tik sarežģītu akustisko instrumentu klāstu ar pieticīgiem līdzekļiem bija tiešām liels izaicinājums. Izdevās! To īpaši novērtēja gan klausītāji, gan mūziķes.

Taču vislielākais prieks ir par to, ka uzsāktās darbības aug un attīstās. Tātad:

– Juretas Dobenbergas gleznu izstāde ir apskatāma otrdienās – piektdienās no 9 00 līdz 15 00. Citā laikā – zvanot pa tālruni 26223948.

–          Sākot ar 20. Augustu – būs apskatāms LVAFA projekta ietvaros tapušais herbārijs, kas tiek izstrādāts ļoti oriģinālā formātā- atnāciet, būs pārsteigums!

–          Tāpat, no 20. Augusta varēsim aplūkot Smilgu ekspozīciju un kultūrvēsturisko ekspozīciju „Pūra vainags”.

–          Rudens Saulgriežos plānojam atklāt Arta Malnača fotoizstādi. Tās nosaukums un koncepcija vēl ir autora noslēpums……

Un vēl – pateicoties līdzdalībai Lauku Partnerības „Sēlija” izstrādātajā mūžizglītības projektā  „Māksla ainavā” , mūsu „Siena dienas” 2014. Gadā būs starptautisks plenērs. Nu – lepojamies taču ar sevi, Kaldabruņa!