Projekti 2013. gadā

Projekti 2013. gadā Biedrībā „Ūdenszīmes”  uzsākta ilgtermiņa projekta īstenošana. Jūlija sākums biedrībā „Ūdenszīmes” iezīmējās ar skaistu notikumu – ir apstiprināts ilgtermiņa projekts „Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā”.  Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/034 Projekts tika iesniegts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Šīs programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts nevalstisko organizāciju[…]