Uzsākam diskusiju ciklu “Politikas virtuve”.

Šodien viss ir politika. Kultūra ir politika. Ekonomika, drošība un tūrisms ir politika. Lauku apdzīvotība ir politika. Spēja saprasties ir politika. Katrs mūsu izteiktais vārds,  katra publikācija sociālajos tīklos ir politika.

Diskusiju ciklu iecerējām pagājušā gada rudenī, redzot pandēmijas radīto valsts un tās pilsoņu attālināšanos. Neiecietības un egocentrisma pieaugumu visos līmeņos. Diskusiju kultūras kritisku samazināšanos. Un, protams, zinot, ka 2022.būs Saeimas vēlēšanu gads. Empātija. Sapratne. Uzticība. Šos tiltus mēs vēlējāmies būvēt Politikas virtuvju diskusiju ciklā.

2022.gada 24. februāra rītā mēs visi ieraudzījām, ka tilti ir jābūvē nevis lēnām un pacietīgi, bet gan maksimāli ātri, pielietojot visus mūsu rīcībā esošos resursus.

Mēs, Sēlijas Vēsturiskās zemes pilsoniskā sabiedrība, vēlamies pazīt un cienīt tos politiķus, par kuriem atdosim savas balsis rudenī. Mēs esam noguruši no valsts varas virzienā vērstām lamām. Mēs no sirds vēlamies ieraudzīt tos  lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjus, kurus cienīsim, kuriem uzticēsimies. Zem kuru vārdiem un rīcības varēsim parakstīties ar “Jā!”, nevis ar nejēdzīgiem komentāriem. Kurus, nepieciešamības gadījumā, iesim aizstāvēt. Mēs esam tam gatavi. Mēs klausīsimies, jautāsim, iedziļināsimies. Un kopīgi meklēsim labākos risinājumus Sēlijai, Latvijai, demokrātiskai un civilizētai pasaulei  kopumā.

Ja esat gatavi runāt atklāti, korekti un cieņpilni, būvēt sapratni un audzēt to uzticības līmeni, kas mums visiem ir tiešām kritiski nepieciešams, lūdzam reģistrēt savu dalību diskusijām šai saitē: https://saite.lv/vMc

Ja šāda veida pieteikšanās šķiet sarežģīta, lūdzu apstiprināt savu dalību epastā: ieva.jatniece@gmail.com, vai pa tālruni: 29548967

Ja zināt kolēģus, draugus, cilvēkus, kuriem šis aicinājums varētu būt aktuāls, lūdzu, izplatiet to tālāk.