Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis

Projekta „Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, plašu sabiedrību iekļaujošu, šī simbola izstrādi un pieteikuma sagatavošanu Valsts Heraldikas komisijai, nodrošinot pilnvērtīgu demokrātijas procesu un profesionāli spēcīgu pilsoniskās sabiedrības darbību, kas kompensē pašvaldību voluntārās un nekorektās rīcības sekas.

Projekta ietvaros notiek:
1) Semiotiskā pamatojuma izstrāde Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonim;
2) Septiņas sabiedrības fokusgrupas Sēlijas teritorijā;
3) Lolitas Ozoliņas videolekcija par simbolu nozīmi un teritorijas identitātes attīstībā izstrāde un demonstrācija projekta darba grupai un 7 fokusgrupām;
4) Iesniegumu sagatavošana Valsts Heraldikas komisijai, novadu pašvaldībām, Vēsturisko zemju padomei, Pašvaldību savienībai, VARAM;
5) Publicitātes kampaņa, ietverto videosižetus, informatīvos un viedokļu rakstus;
6) Plašas sabiedrības iesaistes kampaņas rezultātā izstrādāta Sēlijas vēsturiskās zemes ģerboņa pieteikuma iesniegšana Valsts Heraldikas komisijai.
Projekta rezultātā:
1) Ir nodrošināta plaša un kvalitatīva sabiedrības līdzdalība valstiski nozīmīgākā Sēlijas vēsturiskās zemes simbola izstrādē;
2) Ir nodrošināts pilnvērtīgs, labas pārvaldības standartiem un demokrātijas kultūrai atbilstošs process, kas kompensē pašvaldību pārsteidzīgo un voluntāro rīcību;
3) Ir pieaugusi pilsoniskās sabiedrības aktivitāte un līdzdalība, formējot savas vēsturiskās zemes identitāti;
4) Ir pieaudzis pilsoniskās sabiedrības pārstāvju zināšanu un informētības līmenis par jautājumiem, kas skar vietas simbolus, identitāti.

Īstenotājs: Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”, projekta partneris: biedrība “Ūdenszīmes”.
Projekta nosaukums: Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis
Īstenošanas reģions: Zemgale
Projekta budžets: 9 960.96
Sadarbības partneri no donorvalstīm:
Projekta kontaktpersona: Daina Alužāne, Valdes priekšsēdētāja, e-pasts: daina.aluzane@gmail.com, tālr.: +371 22335439

Projekts “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” tiek īstenots līdz 2021. gada 31. augustam. Tā kopējais finansējums ir 9960,96 €. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2020/R/26. Par materiāla saturu atbildīgs ir Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”.