Sākam jaunu projektu – visas Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā.

Ar 2021.gada februāri  esam uzsākuši darbu pie projekta  „Kopienas izaugsmes  katalizators. Identitāte.” īstenošanas.

Projekts ir saņēmis atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda administrētās valsts budžeta programmas “NVO fonds”  ietvaros,  tā īstenošana turpinās un būtiski paplašinās 2020.gadā uzsāktās aktivitātes.   

Projekts „Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte.” tiks īstenots visā  Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā.  Darbosimies līdz 2021.gada novembrim, un tas būs intensīvs laiks gan projekta vadības grupai, gan visām tajā iesaistītajām 26 lauku  kopienām.  

Projekta  galvenās aktivitātes ir

  • Nodrošināt kopienu sadarbības tīkla „Sēlijas salas”  aktīvu darbību, organizējot kopīgus pasākumus un nodrošinot regulāru informācijas apmaiņu;
  • Paplašināt tīkla darbību, iekļaujot tajā tās Daugavpils novada kopienas, kas atrodas Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā, kā arī iesaistīt jaunas kopienas no jau aptvertās teritorijas;
  • Veicināt spēcīgas atsevišķo kopienu un reģiona kopējās identitātes formēšanos, izstrādājot „Identitātes paletes” katrai tīklā iesaistītajai kopienai;
  • Popularizēt pilsoniskās sabiedrības lomu reģiona attīstībā un atpazīstamībā, izveidojot digitālu „Sēlijas kopienu karti” , kas ietver  ģeogrāfisko karti, kā arī intervijas un fotomateriālus par vismaz 26 kopienām;
  • Stiprināt pilsoniskās sabiedrības sadarbību ar novadu pašvaldībām, izstrādājot jaunizveidoto novadu pašvaldībām adresētu priekšlikumu paketi, kā arī noorganizējot  Sēlijas NVO forumu;
  • Veicināt kopienu iesaisti „Latviešu vēsturisko zemju likuma”  īstenošanā Sēlijas teritorijā, sagatavojot un iesniedzot priekšlikumu paketi praktisko atbalsta pasākumu ieviešanai minētā likuma kontekstā.

Projekta ietvaros jau šobrīd top rakstu sērija par Sēlijas kopienām, ar tiem var iepazīties sociālā tīkla Facebook grupā „Kopienas izaugsmes katalizators”.

Ir uzsākts darbs pie kopienu kartes programmēšanas, kā arī pie divu ieteikumu pakešu izstrādes.

Klātienes pasākumi šai projektā ir plānoti, sākot no aprīļa beigām, un ļoti ceram, ka varēsim tikties klātienē – vismaz brīvā dabā noteikti. 

Rudens pusē, kad lielie darbi būs ieguvuši lielāku skaidrību, tiksimies pirmajā Sēlijas NVO forumā Viesītes kultūras pilī.

Par visām projekta aktualitātēm ziņojam jau minētajā Facebook grupā „Kopienas izaugsmes katalizators”, un sirsnīgi aicinām šai grupai pievienoties, jo tur ievietojam informāciju ne tikai par šo projektu – ziņas par projektu konkursiem, par to, ko dara citas kopienas gan Latvijā, gan Eiropā, pieredzes stāsti, labie un iedvesmojošie piemēri, diskusijas ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Meklē iedvesmu vai sadarbības partnerus kādai trakai idejai? Šī grupa ir tieši tā, kur tas viss pulcējas.

KM_logo.png
sif-logo-1024x556.jpg
udenszimes_logo.jpg

Projekts “Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte”

Nr.2021.LV/NVOF/MAC/008/035

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība „Ūdenszīmes”.