Biedrībā „Ūdenszīmes” uzsākta divu LEADER programmas projektu īstenošana.

2016.gada nogalē biedrība „Ūdenszīmes” uzsāka  dokumentācijas sagatavošanu divu  LEADER programmā apstiprināto projektu ieviešanai dzīvē. Abi projekti ir nozīmīgi biedrības attīstībai – katrs savā jomā. Projekts „Pusnakts pļava” tiek īstenots aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, savukārt, projekts „Gaismas koka darbnīca” paver pilnībā jaunu organizācijas attīstības virzienu, jo to īstenojam aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Tas nozīmē – šis ir uzņēmējdarbības projekts.

 

Projekts „Gaismas koka darbnīca”

Projekta „Gaismas koka darbnīca” Nr. 16-05-AL24-A019.2101-000004 mērķis ir „Izmantojot biedrības radītās iestrādnes, izveidot uz dizaina un interjera priekšmetu izgatavošanu specializētu stikla un koka apstrādes darbnīcu Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas ciemā. Sekmēt  kvalificētas nodarbinātības piedāvājumu radīšanu attālinātā lauku vidē, kā arī sociālās uzņēmējdarbības attīstību LP “Sēlija” teritorijā. Tā kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 49792.01, no kurām publiskais finansējums ir 70% jeb EUR 34854.41.

Šī projekta ietvaros tiks atjaunotas bijušās kokapstrādes darbnīcas telpas pie Kaldabruņas skolas, un tajās iekārtota moderna koka un stikla apstrādes darbnīca – izveidots apgaismojums, apkure, ventilācijas sistēmas, kā arī – iegādāti un uzstādīti mūsdienīgi darba instrumenti, kas ļaus būtiski paaugstināt biedrībā jau šobrīd veidotos koka un stikla izstrādājumus. Tāpat – varēsim piesaistīt jaunus speciālistus, organizēt apmācības, pieņemt pasūtījumus personalizētu suvenīru un interjera priekšmetu izgatavošanā.

 

Doma par šāda projekta nepieciešamību ir dzimusi, pamazām un neatlaidīgi attīstot stikla apstrādes darbnīcu biedrībā „Ūdenszīmes”; un tās aprīkojums ir iegādāts 2007. – 2013. Gada LEADER finansējuma perioda projekta ietvaros. Konstatējām, ka ar stiklu ir spējīgas strādāt vairākas biedrības dalībnieces, un dažas attīstījušas jau tiešām profesionālas iemaņas. Turklāt, stikla kombinācija ar koku un citiem materiāliem  paver jaunas iespējas gan mūsu izdomai, gan arī ieņēmumu ģenerēšanai biedrības attīstībai. Bez šaubām, nevalstiskai organizācijai, uzņemoties īstenot ekonomiskās attīstības projektu, ir jābūt gan drosmīgai, gan apņēmīgai, gan spējīgai noticēt savai komandai. Mēs to darījām, un patiesi priecājamies par to, ka mums noticēja arī Lauku atbalsta dienests, piešķirot finansējumu šai iniciatīvai.

Šobrīd kokapstrādes darbnīcā pie Kaldabruņas skolas jau ir uzsākti remontdarbi, ir pasūtīti plānotie instrumenti. Plānojam, ka projekts noslēgsies 2017. Gada septembrī, un Ziemassvētku dāvanām jau varēsim piedāvāt „Gaismas koka darbnīcā” tapušos izstrādājumus.

Paralēli šī projekta īstenošanai, plānojam arī tā rezultātu attīstību, gatavojoties startēt Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmā.

 

 

 

Projekts „Pusnakts pļava”.

Projekta „Pusnakts pļava”, Nr. 16-05-AL24-A019.2204-000003 mērķis ir: „Būtiski pilnveidot Pļavas muzeja piedāvājumu satura un tehnoloģiju jomās, izveidojot multimediju ekspozīciju “Pusnakts pļava”. Pozicionēt Kaldabruņas ciematu kā atraktīvu, moderniem un saturiski piesātinātiem kultūrizglītības notikumiem bagātu vietu LP Sēlija teritorijā. Latvijas kontekstā – ar konkrētām un mērķtiecīgām darbībām, kā arī izteiksmīgiem publicitātes pasākumiem mazināt stereotipus par nelielu lauku ciematu  sabiedriskās dzīves ierobežoto piedāvājumu un kultūras aktivitāšu vienveidību. Ar modernu un kvalitatīvu kultūras aktivitāšu palīdzību palielināt ārējo apmeklētāju skaitu gan konkrētajā ciematā, gan LP Sēlija teritorijā kopumā.”

Tā attiecināmās izmaksas sastāda EUR 29953.38, no tām publiskais finansējums 90% apmērā – EUR 26958.05

“Pusnakts pļavas” īstenošana iezīmē organisku un, vienlaikus – radikāli jaunu posmu biedrības izveidotā  Pļavas muzeja attīstībā. Šobrīd muzejā ir skatāma ekspozīcija, kas pamatā sastāv no taustāmiem/ skatāmiem objektiem/stendiem/ attēliem. Tās vizuālais un emocionālais efekts ietver dienas gaismas izjūtas.

Projekta ietvaros izveidojamā ekspozīcija “Pusnakts pļava” paver pilnībā atšķirīgu skatījumu uz tām tautas tradīcijām, kas saistās ar pļavu; tās pasnieguma veids ir multimediāls; emocionālais efekts rada nakts sajūtu.

Ekspozīcijas “Pusnakts pļava” ietvaros tiek izveidotas 6 vertikālās projekcijas ar video, skaņas un teksta izvēlnēm 4 valodās: “Latvijas maģiskie augi”,    ‘Ziedu zāles, tēlu zāles”, “Saulgriežu nakts”, “Nakts putni”, “Nakts dzīvotāji zemē un zālē”, “Pieguļa” ; kā arī 2 horizontālās videoprojekcijas “Pusnakts debesis – Vasaras saulgriežu konstelācija” un “Pusnakts debesis – augusta vidus konstelācija” . Kopumā šīs projekcijas  koncentrētā veidā atspoguļo vienas no spilgtākajām un dziļākajām latviešu tautas vērtībām – Vasaras saulgriežu piedzīvošanu, kā arī ģenētiskā līmenī izjustu vienotību ar zemi, zāli un zvaigznēm.    Projekcijām tiks nodrošinātu subtitri angļu, krievu un lietuviešu valodās.

Arī „Pusnakts pļavas” ekspozīcijas izvietošanai paredzētajās telpās jau ir uzsākti remontdarbi, un radošā komanda – mūziķi, mākslinieki, vides speciālisti – aktīvi strādā pie projekciju satura. Šai projektā ir ietverts ļoti daudz brīvprātīgā darba, jo tā  izmaksas sedz tikai programmēšanu un uzstādīšanu. Saturu veidojam paši. Taču – to uztveram kā vienreizēju iespēju, jo – kurš gan labāk par mums zinās, kā tieši jāskan un jāsmaržo Pusnakts pļavai Kaldabruņā? . Patiesi priecājamies par daudzo radošo cilvēku gatavību ziedot savu laiku un talantus, lai šo sapni iedzīvinātu.

Darāmā vēl ļoti daudz, taču – ekspozīcijas prezentācijas datums mums jau  zināms:

Vasaras Saulgriežos, 20. Jūnijā, Pusnakts pļavā mūs ievedīs brīnišķīgs mūziķis Reinis Jaunais ar grupu.

 Selija_logo_portrait_color

Printlv_id_logo_1228bleader_logo_318df

                                        Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
 “Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/paraugi-un-vadlinijas/vizualas-identitates-vadlinijas-(2014-2020-gadam)/publicitates-nodrosinasana-timeklu-vietne/