Aktualitātes projekta „Jumis” ietvaros.

Darbs pie šī projekta īstenošanas biedrībā “Ūdenszīmes”: tika uzsākts jau oktobra mēnesī, kad sagatavojām  partnerības līgumus un detalizētu  aktivitāšu plānošanu. Projektam veiksmīgai ieviešanai tas ir ļoti būtiski, jo – strādāsim līdz 2015. Gada aprīļa mēnesim, un darbošanās notiks gan Jēkabpils novada tetritorijā, gan Rīgā. Jau novembrī tika uzsāktas galvenās aktivitātes  –  8. Novembrī   Kaldabruņas skolā[…]

ZIEMASSVĒTKU SEZONA KALDABRUŅĀ IR SĀKUSIES……

Projekta   “Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā” ietvaros biedrība „Ūdenszīmes” organizē arī tik sirsnīgu pasākumu kā Ziemassvētku sezona. Tās pasākumi ir ļoti daudzveidīgi – gan pēc satura, gan pēc formas. Svētki sākas ar eglīti –un tā jau ir uzstādīta Kaldabruņas kalnā, pateicoties uzņēmīgu cilvēku neatlaidībai aukstā un vējainā dienā. Aicinām visus nākt ar saviem rotājumiem,[…]

AICINĀM PIEDALĪTIES JĒKABPILS NOVADA NVO 2013.GADA FORUMĀ

AICINĀM PIEDALĪTIES JĒKABPILS NOVADA NVO 2013.GADA  FORUMĀ OTRDIEN, 10. DECEMBRĪ PLKST. 10:00 KALDABRUŅAS SKOLĀ. PASĀKUMA PROGRAMMĀ: ATSKATS UZ 2013. GADA NOTIKUMIEM. AUGŠZEMES LAUKU NVO APVIENĪBAS dibināšana, statūtu apstiprināšana, valdes vēlēšanas; 2014. GADA PLĀNI. NVO sektora Ilgtermiņa attīstības plāna pamatprincipu apstiprināšana. NVO darinājumu izstādes – tirdziņa atklāšana. Darbs grupās – 2014. Gada darbības aktualitātes neformālā gaisotnē-[…]

“Rudens stāsti Kaldabruņā”

Izksanējis atmiņu un satikšanās pasākums “Rudens stāsti Kaldabruņā”. Piektdien, 25. Oktobrī, jau no pulksten divpadsmitiem Kaldabruņas iedzīvotāji sāka pulcēties uz līdz šim nebijušu pasākumu – atmiņu un stāstu pēcpusdienu “Rudens stāsti Kaldabruņā”.  Iecere par šādu notikumu radās jau pirms gada, kad iepazināmies ar folkloristu un varenu stāstnieku Gunti Pakalnu. Tāpat – biedrības vidē runājot par[…]

Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā

Saturs: Pamatinformācija LV ENG Jaunumi NVO_zinu_lapa 24.09. NVO Zinu Lapa 16.10 1.Dala NVO Zinu Lapa 16.10 2.Dala NVO_zinu_lapa 06.11. “Rudens stāsti Kaldabruņā” Notikumi Galerija Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/034 Mērķis : „ Palielināt NVO sektora nozīmi lauku teritoriju attīstībā, tā kapacitāti lēmumu pieņemšanas procesos un lomu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.” Darba programmas īstenošana tiek uzsākta 2013. Gada[…]

Projekts “Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis”

Saturs: Pamatinformācija: Latviski (LV) English (ENG) Projekts “Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā „Jumis” Nr. 2012.EEZ/PP/MEC/027 Projekta vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti ilgstošam sociālās atstumtības riskam pakļautām sabiedrības grupām –  maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un iedzīvotājiem ar invaliditāti, izmantojot dabas resursus un to pieejamību kā šīs kvalitātes paaugstināšanas instrumentu”. Projekta tiešie mērķi ir: –         […]

Projekti 2012. gadā

Projekti 2012. gadā Projekts „ Jēkabpils novada biedrību kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā „ Pasniedz roku!”” Projekts tiks ieviests 2012. Gada laikā, un tā aktivitātes norisināsies visā Jēkabpils novada teritorijā, iesaistot lielāko daļu no novada nevalstiskajām organizācijām. Projekta mērķis ir: Stiprināt Jēkabpils novada nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālajā jomā, nodrošinot biedru apmācības  un atbalsta pasākumus, kā arī[…]

Projekti 2013. gadā

Projekti 2013. gadā Biedrībā „Ūdenszīmes”  uzsākta ilgtermiņa projekta īstenošana. Jūlija sākums biedrībā „Ūdenszīmes” iezīmējās ar skaistu notikumu – ir apstiprināts ilgtermiņa projekts „Sabiedriskās līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā”.  Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/034 Projekts tika iesniegts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”. Šīs programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts nevalstisko organizāciju[…]